Technické specifikace

Všechny soutěžní příspěvky musí splňovat níže zmíněné technické parametry. Pokud dojde k odchýlení, můžete být vyzváni k dodání podkladů v požadovaných parametrech.

V případě nejasností či problémů týkajících se technické stránky Vašich soutěžních příspěvků, se prosím, na nás neváhejte obrátit: johana.koranova@piafawards.com.

Video soubory

Video soubory jsou akceptovány ve formátech:

S rozlišením:

A s Frame rate:

Přihlášené soubory:

Složky do velikosti 256 MB můžete nahrát přes webovou přihlašovací aplikaci. Pro nahrání složek většího objemu použijte ftp spojení:

  1. Spusťte některého z FTP klientů (např. FileZilla, Total Commander).
  2. Do kolonky "Hostitel" vložte název adresy serveru - system.piafawards.com
  3. Pokud je požadováno, zrušte anonymní spojení.
  4. Uživatelské jméno: e-mailová adresa do systému PIAF.
  5. Heslo: heslo do PIAF systému.

Obrázkové soubory

Obrázkové soubory, včetně 3D vzorků, jsou akceptovány v těchto parametrech:

Každý přihlášený obrazový soubor bude v průběhu festivalu vystaven, proto je nutné zaslat spolu s ním i jeden jeho nátisk s těmito náležitostmi:

Poštovní adresa pro nátisky:

PIAF a.s.
Mánesova 92/1643
120 00 Praha 2

Audio soubory

Parametry vyžadované pro audio soubory:

Všechny audio ukázky doporučujeme dodat v anglickém znění či uvést anglický překlad do políčka „english translations“.

URL adresy

Kromě videosouboru, zvukového či obrazového souboru lze ke každému příspěvku přiložit URL adresu (ve 3.kroku vložení entry).

Náležitosti URL adresy:

partneři

PIAF 2017 se koná pod záštitou primátorky hlavního města Prahy Adriana Krnáčová.

Konference SPORT 2017 se koná také pod záštitou Předsedy Českého olympijského výboru Jiří Kejval.